Puppy Forum and Dog Forums banner

Zmiana zachowania.

599 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  parus
2
Witam serdecznie. Czy miał kiedyś kiedyś taką sytuacje, że pies po wizycie u fryzjera dziwnie sie zachowuje. Jest bardzo pobudzony i wystraszony. Na 100% Wiem ze to nie wina fryzjerki. jej ciało bardzo całe roztrzesione. w domu jest ciepło. nikt jej nic nie zrobił. jest cały czas wystraszona. To jest Morkie, wiem że te psy tak mogą mieć, ale w jeden dzień to bardzo dziwne. A może ona tak sie czuje bo ma teraz krótkie włosy. I może dziwnie sie czuje. Ale obcinamy ją tak zawsze. prosze o pomoc lub dobrą rade. pozdrawiam serdecznie.

Attachments

See less See more
1 - 4 of 4 Posts
Myślę, że każda zmiana rutyny może zdenerwować nieśmiałego psa. Ale jeśli problem utrzymuje się dłużej niż dzień lub dwa, zapytaj lekarza weterynarii.
Myślę, że każda zmiana rutyny może zdenerwować nieśmiałego psa. Ale jeśli problem utrzymuje się dłużej niż dzień lub dwa, zapytaj lekarza weterynarii.
Dzieki . Mam nadzieje że jej to minie. Pozdrawiam.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top